• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach technologicznych.

Sektor zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr finansowy w Polsce. Dziś ubezpieczyć można praktycznie wszystko, na dodatek przed wszelkimi zagrożeniami i ryzykami. Najczęściej jednakże wyprzedawanym ubezpieczeniem jest zakopane ubezpieczenia – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy newralgiczne grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tutaj pzu nowy targ chroni nas przed następstwami walutowymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie lub ewentualnie mieniu podczas kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie zniszczone zlecone mienie, gdy błąd narazi kontrahentów lub też pracobiorców na straty i tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia wspólnota zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia lub też zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której efekty odczują sąsiedzi.

1. Znajdź więcej

2. Przejdź do strony

3. Sprawdź tutaj

4. Więcej informacji

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Categories: Biznes

Comments are closed.